Logo

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij het huren van appartement The Barn – Aurora Hoeve

Wanneer u een boekingsbevestiging krijgt en deze (aan) betaald is voor het huren van ons appartement voor een afgesproken periode, gaat u akkoord met en zijn deze algemene voorwaarden bindend. Zowel voor Aurora Hoeve als de huurder. Prijzen worden vastgelegd in de huurovereenkomst, en zijn bindend.

Bevestiging van uw boeking en betaling

Boekt u langer dan drie maanden vooruit dan krijgt u een voorschotfactuur van 50% van de huursom toegestuurd per mail.
Deze factuur is tevens uw boekingsbevestiging en dient binnen twee weken betaald te zijn. Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan, vervalt uw boeking.
De restantfactuur ontvangt u drie maanden vóór aanvang van uw huurperiode. Bij boeking binnen twee maanden voor aanvang van uw huurperiode ontvangt u een factuur voor het totale bedrag.
Deze factuur dient per ommegaande, uiterlijk binnen één week na ontvangst betaald te worden. Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan, vervalt uw boeking.

Waarborgsom

Bij de (restant) factuur wordt een waarborgsom van € 100,- opgenomen. Dit bedrag wordt teruggestort bij correcte oplevering van het appartement binnen 1 week na vertrek. Zijn er niet gemelde mankementen of gebreken die veroorzaakt zijn tijdens de huurperiode, zullen deze kosten verrekend worden met de waarborgsom.

Annuleren

U kunt kosteloos annuleren tot twee maanden voor aankomst.
Annulering korter dan 2 maanden voor verhuurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag verschuldigd, met uitzondering van de borg van € 100,-.
Als deze borg al betaald is wordt deze teruggestort. Er gelden geen bijzondere voorwaarden, uitzonderingen of situaties waarbij het huurbedrag binnen deze periode tussen 2 maanden en aankomst wel terugbetaald zou worden door ons. Latere aankomst of vroeger vertrek geeft geen recht op terugbetaling van niet genoten huurdagen.

Voor het verzekeren van deze kosten kunt u zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Houd er erg in dat deze voor of vlak na het boeken afgesloten dient te worden. Vraag naar de voorwaarden bij de desbetreffende maatschappij.

Annulering door verhuurder

Door onvoorziene calamiteiten of omstandigheden waarbij we niet de veiligheid of een volledig functionerend appartement aan kunnen bieden, kan het nodig zijn de boeking te annuleren. Verhuurder zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen en binnen 5 werkdagen de evt. reeds gestorte huursom terugbetalen. Verhuurder is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden. Wel zal verhuurder zich inspannen om voor huurder een vergelijkbaar vakantieobject te zoeken.

Wijziging huurperiode

Wanneer u na de datum van de eerste facturering een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven huurperiode, dan wordt € 10,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht wanneer u aansluitend bijboekt. Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.

Aankomst en vertrek

De huurder kan de woning na 15:00 uur betrekken. Het is mogelijk om contactloos in te checken en te verblijven indien gewenst.                                                                                       De huurder dient de woning op de vertrekdag vóór 10:00 uur te verlaten. Indien u zelf de schoonmaak verzorgt voor 12.00 uur.
Een lazy uitcheck kan, mits dit kan met de volgende verhuurperiode. Een lazy uitcheck is vertrekken voor 16.00 uur, de extra kosten zijn hiervoor € 25,=
Bij een halve dag verblijf worden dezelfde kosten gehanteerd als 1 overnachting met schoonmaakkosten € 190,=

Bed-, bad- en Keukenlinnen

Er is voldoende bed- en keukenlinnen voorradig voor 2 personen. Het appartement beschikt over een wasmachine waarmee je zelf deze voorraad kunt wassen. Buiten kun je op verschillende plekjes de was ophangen. Ook binnen is ruimte en een droogrek aanwezig.

Eindschoonmaak

De eindschoonmaak is niet verplicht. U komt in een schoon en opgeruimd huis, u dient dit ook weer zo op te leveren; vaatwasser leeg en alles opgeruimd in de kasten, bbq schoon, vuilnis in de daarvoor bestemde containers. (Zie ook voor het scheiden van het afval onze infomap) En meubels en alle andere spullen dienen op hun oorspronkelijke plaats te staan. Verder dienen alle oppervlakten, toilet, vloerkleden, koelkast, tafels, kastjes en de vloer schoon te zijn. Het bedlinnen mag eraf gehaald worden en samen met nog gebruikte hand- en keukenlinnen gedeponeerd worden in het ligbad  zodat wij het kunnen wassen. Mocht er onverhoopt iets kapot vallen of stuk zijn, meld dit dan even zodat wij het kunnen vervangen voordat de volgende huurder arriveert.

Bij in gebreke blijven van het netjes achterlaten van het appartement, kan (een deel van) de waarborgsom ingehouden worden. Heb je geen zin om schoon te maken dan kunnen wij het voor je doen. (let wel dat persoonlijk vuil, vuilnisbakjes en vaatwasser wel leeg en opgeruimd dienen te zijn.) De kosten hiervoor zijn € 65,-  bij vooraf boeken.
Een last minute schoonmaak of het appartement niet schoon achtergelaten is € 85,-

CORONA MAATREGELEN Wij zorgen zelf NA de gewone schoonmaak, die door u of onszelf wordt gedaan, voor het desinfecteren van de ruimte voor wat betreft de Corona maatregelen en de richtlijnen van GGD en RIVM. Wees wel zelf alert op de "standaard" procedures die nog een tijd zullen gelden m.b.t. uw gezondheid: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, en alles wat met de handen beetgepakt wordt hoort ook bij de gewone schoonmaak, zoals deurklinken, afstandsbediening, kranen, handgrepen etc. Het spreekt vanzelf als u ziek bent of griepverschijnselen heeft, dan gewoon thuis blijft en niet op vakantie gaat.

Geen dagelijkse schoonmaakservice

Hoewel een schoon pakket bed- keuken- en badlinnen is inbegrepen, is er geen dagelijkse schoonmaak. Dit kan wel tegen betaling van € 15,00 per uur en indien er iemand daarvoor beschikbaar is en/of vooraf besproken is. Het appartement is in principe self catering; “Your home from home”  Enige uitzondering hierop is de pelletkachel: al naar gelang de intensiteit waarmee de pelletkachel brand, deze van tijd tot tijd schoongemaakt wordt door ons. Hiervoor spreken we altijd een tijd af met jullie, dit duurt ongeveer 15 minuten. Bij aankomst is er een voorraad pellets aanwezig. Nieuwe pellet zak kost: € 5,=

BEWONING

Visite overdag is toegestaan mits er geen overlast optreed voor omwonenden. Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor het appartement is ingericht: 2 personen en op het boekingsformulier vermeld staan. Wij achten het door de lay-out van het appartement, de vide, de diepe vijver, trapjes en hoogteverschillen minder geschikt voor kinderen en mensen die slecht ter been zijn. Aurora Hoeve ligt in een natuurgebied en we stellen het op prijs als de stilte bewaard blijft tussen 23.00 uur en 7.00 uur. Dit geldt ook voor muziek en televisie. Wanneer de bewoning niet naar wens verloopt en naar waarschuwing verbeterd hebben wij het recht u met onmiddelijke ingang te verwijderen zonder restitutie van de betaalde huursom.

ROKEN

Het appartement is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

HUISDIERVRIJ

The Barn is huisdiervrij.

Voorraad en Welkomstpakket

Bij aankomst is er voor u een welkomstpakket met diverse artikelen. Dit betreffen o.a. 1 zak pelletkorrels, schoonmaakmiddelen, toiletspullen, wc papier, cosmetica, vaatwastabletjes, afwasmiddel, kruiden. Bij een langer verblijf zult u deze zelf aan moeten schaffen en aanvullen voor eigen gebruik.

AANSPRAKELIJKHEID

Bewoning gebeurd op eigen risico. U bent zelf aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast. Huurder / Hoofdbewoner zoals vermeld op de boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, de aangemelde personen en evt. visite/gasten. U dient het appartement en het perceel op een goede en nette wijze te bewonen. U bent aansprakelijk voor alle schade of vermissing aan het appartement, perceel, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode zijn ontstaan door u of uw medehuurder(s). Dit wordt middels de WA-verzekering van de huurder voor rekening van de huurder hersteld. De huurder dient daarom zelf zorg te dragen voor een passende aansprakelijkheidsverzekering. Ingeval van schade geldt de nieuw waarde van het object waaraan schade is aangericht.

Aurora Hoeve is niet aansprakelijk voor: - schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in en op Aurora Hoeve of door het gebruik van de in de terreinen aanwezige faciliteiten - schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden - mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen - onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen. - mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde.

Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen. Het is niet toegestaan om meubilair, voorwerpen, bad- keuken- en bedlinnen en alle andere dingen behorende bij de The Barn – Aurora Hoeve , mee naar huis te nemen. Bij constatering hiervan zal hier als diefstal aangifte gedaan van worden en de nieuwwaarde verhaald worden op de hoofdhuurder.

Geschreven uitzondering

Uitzonderingen op de bovengenoemde voorwaarden moeten vooraf schriftelijk bevestigd worden.

Wellness, Beauty & Permanent Make-Up

Al onze algemene voorwaarden hiervoor zijn te vinden op www.skincare-aurora.nl

Valse reserveringen

Reserveringen die gemaakt worden onder een valse voorwendselen zullen resulteren in het inhouden van uw gemaakte betalingen, aanbetalingen of huurbedrag, en de partij zal geen toegang tot de woning verkrijgen.

Achtergebleven voorwerpen

Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg afhalen. Opsturen kan ook op kosten van de huurder. De voorwerpen worden maximaal zes maanden bewaard.

Vragen en opmerkingen

Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot ons, de verhuurder. Wij zullen dan zo mogelijk voor een passende oplossing zorgen. Wij wonen voor in de boerderij en zijn meeste tijd aanwezig of bereikbaar op ons mobiele nummer: 0610314008. Bij calamiteiten raadpleeg de nummers in onze infomap.

Haal en Brengservice

In overleg is het mogelijk om gehaald en /of gebracht te worden naar/van The Barn naar vliegveld Eelde (Groningen, station Groningen, Zuidhorn of Grijpskerk.) Let op dit is beperkt beschikbaar, alleen vooraf te reserveren in overleg en tegen betaling.