Privacybeleid Aurora Hoeve

Aurora Hoeve verzamelt GEEN gegevens (cookies) bij het gebruik van de website www.aurorahoeve.nl. Er worden dus GEEN gegevens van jou opgeslagen bij het bezoeken van onze website. Voorop staat dat Aurora Hoeve behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Via het contactformulier kun je jouw naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, boeken van een reservering of verdere informatie. Aurora Hoeve verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat Aurora Hoeve deze informatie opslaat. Als je producten of diensten via onze website koopt, slaan we informatie op die nodig is voor de transactie. Verder kun je het contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam, e-mailadres en woonplaats en kun je daarnaast een telefoonnummer opgeven, indien het je voorkeur heeft dat wij telefonisch contact met je opnemen.

Gebruik persoonsgegevens

Aurora Hoeve gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen: - voor het doorsturen naar jou van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Aurora Hoeve en andere opgevraagde informatie; - om contact met je opnemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten; - voor interne administratie.

inzage en/of correctie van je gegevens

Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via: info@aurorahoeve.nl

bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Aurora Hoeve. (betaalgegevens voor de Belastingdienst)

delen van uw gegevensmet derden

Hieronder kunt u lezen met welke organisaties Aurora Hoeve persoonsgegevens deelt.

webhosting

Wij nemen webhosting af via Vevida. Jouw gegevens worden alleen doorgegeven en gebruikt om aan ons te versturen middels het contactformulier wat je in kunt vullen op onze website. Vevida verwerkt deze persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Ze worden enkel naar ons doorgestuurd zodat wij jouw bericht ontvangen.

boekingssysteem

Wij maken en versturen uw boeking via huurkalender.nl. Zij zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw gegevens worden opgeslagen volgens de AVG code. (Wet Algemene Verordening Gegevens bescherming)

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via info@aurorahoeve.nl. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren. Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

externe websites

Deze site bevat links naar andere websites. Skin Care Aurora is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Skin Care Aurora raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.

veiligheid

Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 6 mei 2024.